Uwaga:

Rejestracja rozpocznie się w dniu 03.03.2024 o godzinie 20:00.

Zakończenie rejestracji: 03.05.2024 o godzinie 23:59.

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza rejestracji, proszę przygotować:

  • czytelny skan strony rodowodu z danymi psa
  • potwierdzenie zapłaty

Preferowany format załączników to dokument PDF.

W sytuacji gdy przewodnikiem jest inna osoba niż właściciel, proszę podać odpowiednie, właściwe adresy e-mail. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane do właściciela oraz przewodnika.

Attention:

Registration forms will be opened on 03.03.2024 at 20:00.

Deadline: 03.05.2024 at 23:59.

Before completing the registration form, please prepare:

  • scan of the pedigree - page with the dog's name (and other data)
  • proof of payment

PDF is preferred

In case when dog's owner is not the handler, please write both correct email addresses. Confirmation of registration will be sent to the owner and the handler.

Opłata startowa:
  • 388 zł / 90 €

Płatność należy przekazywać na rachunek: Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Będzin

PLN: 84 1050 1360 1000 0090 8120 3458

EUR: IBAN: PL 62 1050 1360 1000 0090 8120 3466 SWIFT: INGBPLPW

z dopiskiem : opłata startowa / IGP1 lub IGP3/ imię i nazwisko przewodnika / imię i przydomek psa

Entry fee:
  • 388 zł / 90 €

Payment need to be sent at Zwiazek Kynologiczny w Polsce Oddzial Bedzin account

PLN: 84 1050 1360 1000 0090 8120 3458

EUR: IBAN: PL 62 1050 1360 1000 0090 8120 3466 SWIFT: INGBPLPW

with note : entry fee / IGP1 or IGP3 / name & surname of dog's handler / name & affix( Kennel name) of a dog

Formularze rejestracji: